W roku 2006 firma SolarEdge stworzyła inteligentne rozwiązanie falowników fotowoltaicznych,
które zmieniło sposób pozyskiwania i zarządzania energią w systemach fotowoltaicznych.

Lat gwarancji
Lat doświadczenia
biur międzynarodowych
Dostępny w krajach

Dla Domu

Poznaj jak działa instalacja fotowoltaiczna wraz z falownikiem SolarEdge

Dla Przedsiębiorstw

Poznaj jak działa instalacja fotowoltaiczna wraz z falownikiem SolarEdge

 Tradycyjny falownik

  • Jeden słaby moduł zmniejsza wydajność wszystkich modułów w łańcuchu lub jest pomijany. 
  • Straty generowanej mocy na skutek niedopasowania modułu

Falownik SolarEdge

  • Maksymalna produkcja energii elektrycznej,
    wyszukiwana osobno dla każdego modułu
  • Do 25% więcej energii z instalacji fotowoltaicznej

Detekcja i przerwanie łuku elektrycznego

Falowniki SolarEdge posiadają zintegrowaną ochronę umożliwiającą złagodzenie niektórych awarii łuku grożących pożarem, zgodnie ze standardem detekcji łuku UL1699B.

Ten standard amerykański wszedł w życie jako część normy NEC2011 i zawiera wymogi dotyczące wykrywania łuków (tj. łuków w obrębie łańcucha) oraz manualnego ponownego uruchomienia instalacji po wykryciu przypadku zwarcia łukowego.

Aktualnie na terenie Unii Europejskiej nie obowiązuje żaden porównywalny standard detekcji łuku, dlatego też falowniki nieprzeznaczone na rynek amerykański posiadają funkcję detekcji i przerwania łuku elektrycznego zgodną ze standardem UL1699B. Jednakże dodatkowo do manualnego ponownego uruchomienia instalacji, mechanizm automatycznego ponownego podłączania może zostać włączony w trakcie uruchamiania.

Niespotykanie wysoki poziom bezpieczeństwa

Niniejsza technologia została już zainstalowana w milionach systemów fotowoltaicznych na całym świecie, jest więc stosunkowo bezpieczna i pewna. Ponieważ jednak tradycyjna instalacja fotowoltaiczna może osiągać napięcie nawet 1.500VDC, należy zachować ostrożność i zapewnić
bezpieczeństwo osób i mienia.

Tradycyjne falowniki łańcuchowe lub centralne oferują instalatorom, konserwatorom i strażakom ograniczony poziom bezpieczeństwa. Wyłączenie falownika lub odłączenie od sieci spowoduję zatrzymanie przepływu prądu, jednakże napięcie po stornie DC w przewodach pozostanie wysokie tak długo jak świecić będzie słońce, stąd ryzyko porażeniem prądem nie zostanie całkowicie wyeliminowywane. Dodatkowo, możliwość wystąpienia łuku elektrycznego, mogąca skutkować pożarem, stwarza zagrożenie dla nieruchomości , na której zainstalowano system PV, jak również dla ludzi, którzy mieszkają lub pracują w sąsiedztwie takiego systemu PV.

System SolarEdge jest rozwiązaniem zapewniającym zwiększone bezpieczeństwo zarówno w kwestii ryzyka
porażenia prądem jak i ryzyka pożaru.

 

FUNKCJA SAFEDC™

Funkcja SafeDC™ jest wbudowanym narzędziem minimalizującym ryzyko porażenia prądem. W trakcie instalacji lub gdy sieć czy falownik są wyłączone (również w trakcie konserwacji) optymalizatory mocy automatycznie przełączają się na tryb bezpieczeństwa, w którym napięcie wychodzące z każdego optymalizatora zostaje zredukowane do 1V. Napięcie łańcuchowe jest utrzymywane poniżej poziomu ryzyka. Np. jeżeli 19 optymalizatorów mocy jest połączonych szeregowo, napięcie łańcucha wyniesie 19V.

Do wyłączenia modułów dojdzie automatycznie, jeżeli wystąpi jeden z poniższych przypadków:

  • W trakcie instalacji, dopóki łańcuch jest odłączony od falownika lub falownik jest wyłączony
  •  W trakcie konserwacji lub w nagłym wypadku, jeżeli falownik jest wyłączony lub jeżeli podłączenie AC budynku zostało odłączone 
  • Jeżeli czujniki temperatury optymalizatora mocy wykryją temperaturę powyżej 85˚C  

System SafeDC SolarEdge jest certyfikowany w Europie jako urządzenie z wyłączonym napięciem DC zgodnie z IEC/EN 60947-1 oraz IEC/EN 60947-3 a także zgodnie ze standardami bezpieczeństwa VDE AR 2100-712 i OVE R-11-1.

Instrukcja obsługi

Wideo

Instrukcja optymalizatory

Instrukcja obsługi

Wideo

Instrukcja optymalizatory

Instrukcja obsługi

Wideo

Instrukcja optymalizatory

Gotowe instalacje