59694602_2252288494985581_1812386940901654528_n

Warto wiedzieć – falownik

Falownik w mikro instalacjach i małych elektrowniach fotowoltaicznych

 

Falownik HUAWEI SUN2000-20KTL-M0

Falownik (inwerter) w instalacji fotowoltaicznej to urządzenie służące do zamiany napięcia stałego DC generowanego w panelach fotowoltaicznych na napięcie przemienne AC zgodne w siecią elektroenergetyczną do której jest podłączony. Falownik odpowiada za prawidłową synchronizację napięcia z częstotliwością sieci do której przekazywana jest energia elektryczna.

Falowniki pracujące w mikro i małych instalacjach fotowoltaicznych dzieli się na:
1-fazowe
3-fazowe

Falowniki 1-fazowe umożliwiają generowanie mocy maksymalnej do 3.68kW i stosuje się je w przypadku braku możliwości podłączenia instalacji 3-fazowej.

Falowniki 3-fazowe w zależności od producenta umożliwiają generowanie od 3kW mocy ponad 100kW (możliwe jest uzyskanie większych mocy przez przyłączenie większej ilości falowników do sieci elektroenergetycznej).

 

Falownik HUAWEI
SUN2000-100KTL-H1

Zaawansowane falowniki umożliwiają ustawienie współczynnika generowanej mocy cosφ , umożliwiając produkcję (kompensację) mocy biernej, co ma szczególne znaczenie w przypadku firm posiadających dużą ilość odbiorników o charakterze indukcyjnym. Dodatkowym atutem wybranych modeli jest cyfrowa komunikacja z optymalizatorami umieszczonymi przy panelach fotowoltaicznych. Umożliwia to kontrolę pracy i wydajności paneli słonecznych w czasie rzeczywistym oraz maksymalne wykorzystanie energii generowanej w ogniwach. Dodatkowo oferują szereg udogodnień dla użytkownika, m.in. informacji o generowanej mocy w przedziałach czasowych, wyprodukowanej energii, czy pracy poszczególnych paneli (w przypadku stosowania optymalizatorów).

Współcześnie produkowane falowniki cechuje bardzo wysoką sprawność na poziomie 98-99% minimalizując w ten sposób straty energii.

 

HUAWEI SUN2000-100KTL-H1