Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Gwałtowny rozwój fotowoltaiki w Polsce

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, iż na dzień 1 października 2019 roku łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przekroczyła 1 GW – 1007,2 MW, co oznacza, że od początku 2019 r. nastąpiło podwojenie mocy z zainstalowanych instalacji PV.

Koniec roku sprzyja nieco szybszemu od dotychczasowego przyrostowi mocy w instalacjach fotowoltaicznych co wynika z zamykania projektów inwestycyjnych. Aktualnie przyrost ten wynosi niemal 2 MW dziennie, czyli niemal 60 MW miesięcznie. Ministerstwo spodziewa się, że na koniec bieżącego roku łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce przekroczy 1.3 GW. Oznacza to, że potencjał fotowoltaiczny przekroczy wartości uzyskiwane w hydroenergetyce !

Ocenia się, że ok. 62% mocy zainstalowanej w instalacjach PV przypada na mikroinstalacje (do 50 kW), będące głównie instalacjami prosumenckimi. Ich łączna moc na koniec 2019 roku może przekroczyć 800 MW.

Tauron w pierwszej połowie 2019 roku przyłączył do sieci ponad 8.6 tysiąca mikroinstalacji o łącznej mocy około 110 MW, PGE około 20 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy 126 MW, a innogy290 mikroinstalacji o mocy około 1,94 MW. Oznacza to, że wymienione powyżej zakłady energetyczne w pierwszym półroczu podwoiły łączną moc zainstalowaną w 2018 roku.

Szybkiemu rozwojowi prosumenckich instalacji PV niewątpliwie sprzyjają programy dofinansowania takie jak: Energia Plus, Mój prąd, Czyste powietrze, czy „Agroenergia” dedykowany dla rolników.

 

Jeśli jesteś zainteresowany instalacją fotowoltaiczną w swoim domu lub firmie, skontaktuj się z nami:

 

Polska Energia Sp.z o.o. Sp.k.

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 123

tel. 604-136-840

Działamy na terenie całej Polski

Fotowoltaika w Polsce